Richtlijnen voor trainers

De 3 grote krachtlijnen van ons jeugdbeleid

1.Dicipline

 • Netheid
 • Stiptheid
 • Beleefdheid

2.Inzet en motivatie

 • Goede opleiding
 • De wil om te presteren

3.Vriendschap en solidariteit

 • Iedereen werkt voor hetzelfde doel

Praktische afspraken

 1. Wanneer een speler om de één of andere reden niet kan aanwezig zijn op hetzij :
  training,wedstrijd of een andere afspraak moet hij in de eerste plaats de trainer verwittigen. Indien deze niet bereikbaar is kan de afgevaardigde verwittigd worden .Zie telefoonlijst.
  Bij ziekte medisch attest aan de trainer laten geworden.Bij afwezigheid zonder verwittigen zal men gedurende een zekere periode niet meer geselecteerd worden voor de wedstrijden.(tijdsduur van de schorsing wordt bepaald door trainer, jeugdcoördinator en jeugdvoorzitter.)
 2. In de kleedkamers is het ten strengste verboden te roken.
  Deze regel geldt voor iedereen.(Ook afgevaardigden)
  Ook tijdens de wedstrijd wordt niet gerookt door trainer en of afgevaardigde.
 3. Voor de spelers is het ten strengste verboden te roken of alcoholische dranken te gebruiken.
 4. Na de training wordt het gebruikte materiaal gezamenlijk opgeborgen.
  De trainer is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal.
 5. De trainer zal bij het begin van het seizoen overgooiers ter beschikking krijgen en is daar dan ook verantwoordelijk voor. (Onderhoud)
  De trainer zal ook een aantal ballen ter beschikking krijgen (aantal gelijk aan aantal spelers) . Het is evident dat de trainer daar dan ook verantwoordelijk voor is.
  Iedere trainer zal 10 à 15 markeerkegeltjes ter zijner beschikking krijgen.
  De ballen dienen gemerkt en genummerd te worden en de spelers hebben steeds dezelfde bal. Bij eventueel verlies van een bal kan men onmiddellijk weten van wie de bal is. Bij verlies zonder reden zal de trainer instaan voor het financieel verlies en zal dit verrekend worden in de onkostenvergoeding.
  Bij ontvangst van de overgooiers, kegeltjes,ballen en eventueel training en coachvest dient men een formulier te ondertekenen als bewijs van ontvangst.
 6. Wanneer een trainer niet kan aanwezig zijn op zijn training en of wedstrijd dient deze zelf voor een vervanger te zorgen maar is verplicht de jeugdcoördinator te verwittigen .
  De enige reden voor afwezigheid kan alleen ziekte,familiale omstandigheden of studies zijn.
  Indien men dient vervangen te worden is het logisch dat de vervanger daarvoor vergoed wordt. Men zal dan 10 euro per prestatie geven aan zijn vervanger. Bij afwezigheid op de 2 maandelijkse trainersvergadering zal 10 euro van de vergoeding afgetrokken worden.

Werkwijze bij een wedstrijd

 1. Voor de wedstrijd :
  - De trainer geeft een formulier aan de afgevaardigde met zijn selectie (naam en geboortedatum en eventueel nummer) zodat de afgevaardigde de wedstrijdbladen kan invullen volgens deze gegevens.
  - De spelers worden genummerd volgens de plaats die ze spelen, geen vaste nummering. (Zie formulieren veldbezetting.)
  -Aankleden: Indien de spelers klaar zijn dient hun sporttas netjes en allemaal op dezelfde manier onder de zitbanken geplaatst of eventueel boven op de rekken indien deze voorhanden zijn.
  -Trainingsvest dient steeds gedragen te worden.
  -Iedereen moet badslippers hebben.
  Reden : In sommige kleedkamers op verplaatsing is het onhygiënisch op blote voeten te lopen.
  -Als iedereen aangekleed is : theorieles - bordtheorie : goed verstaanbaar , 25’ voor de aanvang van de wedstrijd begint de opwarming .
  Opgelet : Opwarming aanpassen aan de categorie.
  -Tijdens de wedstrijd geeft enkel de trainer richtlijnen.
  De afgevaardigde mag meehelpen maar op instructie van de trainer.
  -Het is aan de trainer de keuze hoe hij de vervangingen doorvoert. Dit kan door vervanging per quart of aan de rust of vliegende vervangingen maar iedere speler moet minstens één helft spelen.
 2. Tijdens de rust :
  -Verfrissing (drank of fruit)
  -Gaan zitten (niet rondlopen)
  -De trainer geeft een evaluatie van de eerste helft en richtlijnen voor de tweede helft.
 3. Na de wedstrijd :
  -Men verlaat de kleedkamers in groep d.w.z. men verlaat de kleedkamers indien IEDEREEN klaar is.
  -Kledij wordt verzameld door vooraf 2 aangeduide spelers en dit vanaf miniemen. (onder toezicht van de afgevaardigde en trainer)
  -Bij duiveltjes en preminiemen wordt dit gedaan door afgevaardigde en of trainer.
 4. Buiten het veld :
  -De relatie met de ouders moet min of meer afstandelijk zijn doch vriendelijkheid en beleefdheid moet primeren.
  Bij eventuele vragen kort en duidelijk antwoorden en zeker geen discussie aangaan.
 5. Scheidsrechter:
  - Wie ooit eens de taak waargenomen heeft van scheidsrechter weet dat dit niet gemakkelijk is. Daarom is openlijke kritiek op de scheidsrechter geven taboe. Kritiek op de scheidsrechter schaadt niet alleen het imago van de club, het getuigt tevens van weinig sportiviteit en opvoeding. Bij eventuele schorsing, waar automatisch een boete bijhoort, zal deze door de trainer zelf betaald worden.
 6. Administratief:
  -Van iedere wedstrijd wordt door de trainer een wedstrijdverslag opgemaakt in dropbox.
  -Van iedere speler wordt een evaluatie gemaakt na de wedstrijd. De bedoeling is van iedere jeugdspeler en van iedere groep een grafische voorstelling te maken ,zodat men de evolutie van iedere jeugdspeler perfect kan volgen.
  -Per categorie dient ook een aanwezigheidslijst ingevuld te worden.