Richtlijnen voor ouders

Bestuursvergadering

De vergaderingen van het jeugdbestuur gaan door iedere eerste maandagavond van de maand Ze starten steeds om 20u00 in de kantine van de Sportstraat.
Hieraan nemen alle afgevaardigden van alle jeugdploegen deel.
Wie als ouder uitzonderlijk eens wenst naar de jeugdvergadering te komen maakt een afspraak met de jeugdvoorzitter.

Aandacht

Het bestuur is niet verantwoordelijk in geval van diefstal of verlies van kledij en of andere voorwerpen. Het is dan ook aan te raden om alle persoonlijke kledij te merken .
Gevonden kledij blijft één maand ter beschikking. (Vragen naar de verloren voorwerpen in de kantine).
Bij ontvangst van het sportmateriaal deze onmiddellijk controleren op eventuele fouten.
De club kan later niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging van aangekochte kledij of sportmateriaal. Kapotte of beschadigde kledij wordt niet terug genomen. Er kunnen wel nieuwe sportmaterialen aangekocht worden tegen kostprijs.